Voorwaarden cadeaukaart

Algemene voorwaarden Baby & Bengel cadeaukaart (15-08-23)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Baby & Bengel uitgegeven cadeaukaarten. Door gebruik te maken van een Baby & Bengel cadeaukaart aanvaard je deze cadeaukaart voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

2. Wij raden je aan om de cadeaukaart voorwaarden voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen.

3. Iedere cadeaukaart wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaukaart zorgvuldig te bewaren. Alleen de originele cadeaukaarten kunnen worden gebruikt. Baby en Bengel behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

4. De cadeaukaart is gedurende een periode van twee jaar na uitgiftedatum geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt. Het is niet mogelijk om de cadeaukaart te verlengen. De waarde en vervaldatum zijn zichtbaar op de cadeaukaart.

5. De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

6. De waarde van de cadeaukaart dient in één keer besteed te worden.

7. Indien het totaalbedrag van de besteding hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart dient het verschil betaald te worden middels een andere voor de locatie gebruikelijke betaalmethode.

8. Het is niet toegestaan de cadeaukaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de cadeaukaart wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan de Baby & Bengel cadeaukaarten op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baby & Bengel.

12. Per besteding kun je ook meerdere cadeaukaarten inwisselen.

13. Deze cadeaukaart voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bij gebruik van de Baby & Bengel cadeaukaart aanvaard je daarmee de (gewijzigde) cadeaukaart voorwaarden.

Neem contact met ons op via info@babyenbengel.nl voor vragen.